Om internet och teknik

Om internet och teknik

Teknik brukar delas upp under fyra olika typer av funktioner. Dessa är transformera, det vill säga när man omvandlar ett ämne till något annat exempelvis när man tillverkar plast av olja. Sedan har vi transportera, vilket kan vara varor, människor och information, den tredje är lagring, exempelvis matvaror eller information, den fjärde är kontroll eller…