Om internet och teknik

Teknik brukar delas upp under fyra olika typer av funktioner. Dessa är transformera, det vill säga när man omvandlar ett ämne till något annat exempelvis när man tillverkar plast av olja.

Sedan har vi transportera, vilket kan vara varor, människor och information, den tredje är lagring, exempelvis matvaror eller information, den fjärde är kontroll eller reglering vilket kan vara att reglera temperaturen i huset så den hålls på en jämn nivå.

Det finns även olika typer av teknik, det kan vara allt från information och kommunikationsteknik, bioteknik, rymdteknik, vävteknik och flygteknik för att nämna några. Ordet teknik betyder konst, skicklighet eller hantverk och är en metod, något man vill utveckla för uppnå förbättring, mer effektivitet, minska belastning både fysisk som psykisk etc.

En teknik som skjutit i höjden sedan 1990 är informations- och kommunikationstekniken. I och med att internet började spridas bland den vanliga befolkningen blev det lättare och lättare att ta kontakt med folk via chattprogram och mejl. I dagens samhälle är det enklare än någonsin att hitta information om vad man än kan tänka sig. Det finns tusentals hemsidor, forum, databaser och bloggar där det står skriven information om allt. Inte minst har de sociala nätverken som Facebook m.fl ökat tillgängligheten för människor att kunna sprida information, diskutera allt från TV-program till politik. Det ger folk möjligheter i länder där befolkningen lever under förtryck att organisera sig utan att synas. Detta i och för sig när det tagit sig runt eventuella regeringars skydd för olika hemsidor.